4/5

Symbolický první poklep na základní kámen, který stavbu zahájil, patřil náměstkovi primátora Martinu Anderovi, řediteli stavby Martinu Stančíkovi a řediteli brněnské zoo Martinu Hovorkovi.

Autor: Zoo Brno