Poslyšte příběh z Ostravy. Jedna z tamních škol přestala učit němčinu, a proto dala němčinářce výpověď. Ta se obrátila na soud, neboť podle zákona je kvalifikována pro všechny předměty. Může tudíž učit i češtinu, ačkoli ji nestudovala. S žalobou uspěla.

Čerstvě zadrhnutá novela zákona o pedagogických pracovnících by toto pojetí mohla vztáhnout i na lidi z praxe. Je to jeden z důvodů, proč ji odborná veřejnost odmítá, jakkoli by si jinak přála zafixování učitelských platů na 130 procentech průměrné mzdy.

Nejde o to, že by mohli učit lidé bez pedagogického vzdělání, nýbrž o to, že by z moci úřední byli automaticky zařazeni do kolonky kvalifikovaných. „Kdybych chtěl učit na ZŠ, nestál bych o to, aby mi ředitel uznal kvalifikaci, ale aby byl schopen zdůvodnit, proč jsem pro žáky přínosem,“ říká proděkan Pedagogické fakulty UK Antonín Jančařík.

Škoda že politici nenaslouchají radám skutečných expertů. Spadne-li novela pod stůl, hned po volbách by se měla připravit jiná. Lepší.