Přehled kostelů

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě
Nejvýznamnější český římskokatolický kostel a dominanta Pražského hradu. Jižní věž katedrály je s výškou 96,6 metru třetí nejvyšší kostelní věží v Česku. V hrobce svatostánku jsou mimo jiné uloženy ostatky českých knížat a králů včetně Karla IV. či Rudolfa II.

Katedrála Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory
Katedrála je od roku 1995 zapsána spolu s Chrámem sv. Barbory a historickým centrem Kutné Hory na seznamu UNESCO. Ohromí i svou velikostí - je 92 metrů dlouhá a 41 metrů široká.

Fasáda zámku Červená Lhota, v jehož zdech plyne život už 600 let, teď na sněhu vynikne ještě více než kdy jindy.
Červená Lhota v bílém. Podívejte se, jak to zámku na sněhu sluší

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě
Nejvýznamnější poutní kostel České republiky. Každý rok se zde koná národní pouť. Ta se do historie zapsala mimo jiné v roce 1985, kdy se jí zúčastnilo asi 150 tisíc lidí, kteří vyhnali skandováním a pískotem z řečnické tribuny ministra kultury a hlasitě vyjádřili požadavek na náboženskou svobodu a povolení návštěvy papeže Jana Pavla II. Ten pak o 5 let později skutečně přijel.

Pravoslavný chrám svatých apoštolů Petra a Pavla v Karlových Varech
Nejstarší a nejvýznamnější pravoslavný chrám v zemi. Jednou ze zajímavostí je, že v roce 1918 ve farním domě přebývali duchovní, kteří byli komunisty donuceni k emigraci z Ruska. 

Kostel svatého Jana Nepomuckého u Žďáru nad Sázavou
Patří mezi nejvýznamnější stavby barokní gotiky věhlasného architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela  a právem stojí i na seznamu UNESCO.

Katedrála svatého Václava v Olomouci
Katedrála patří od roku 1995 mezi národní kulturní památky a její 100,65 metru vysoká hlavní věž je druhou nejvyšší kostelní věží v Česku.

Chrám svatých Cyrila a Metoděje v Praze
Místo, které se nesmazatelně zapsalo do české historie. V roce 1942 byl chrám dějištěm posledního odporu českých parašutistů, kteří spáchali atentát na nacistického prominenta Reinharda Heydricha.

Zasněžený Český Krumlov v celé své kráse.
OBRAZEM: Zimní Český Krumlov je krásný, ale prázdný

Kaple sv. Šebestiána v Mikulově
Dominanta jižní Moravy, za kterou musíte hodně do kopce.

Kostel sv. Václava v Sazovicích
Jeho válcovitý tvar je inspirován rotundami z doby svatého Václava. A je tak povedený, že ho prestižní časopis Azure zařadil mezi deset nejlepších staveb světa postavených v roce 2017.

Katedrála svatého Bartoloměje v Plzni
V roce 1995 byla zařazena mezi národní kulturní památky a její 102,26 metru vysoká věž je nejvyšší kostelní věží v Česku.

Kostel Panny Marie Sněžné  ve Velkých Karlovicích na Valašsku
Pochází z poloviny 18. století a ve výběru představuje zástupce malebných dřevěných staveb.

Otázky a odpovědi

Proč se staví kostely?
České slovo „kostel“ vzniklo z latinského „castellum“, což znamená tvrz. Kostely totiž byly od počátku budovány zpravidla jako pevné zděné stavby, které ve středověku plnily mimo jiné funkci útočiště pro obyvatele chatrných obydlí při přepadení. Také platí, že účel kostelů se s časem nemění, pouze rozrůstá. Mimo svou duchovní funkci církevní stavby slouží také jako místo pro setkávání a vzdělávání lidí, ty moderní mívají v sobě zahrnuty i komunitní centrum. Věřící tak mohou místo navštěvovat nejen pro bohoslužby, ale také se v něm mohou sejít s kamarády či místo využít ke kulturní akci.

Jak moc chodí lidé do kostela?
V roce 2019 agentura  STEM učinila průzkum, ve kterém zjistila, že do kostela chodí jen velmi málo občanů ČR (9 %), pokud za pravidelnou účast považujeme návštěvu alespoň jednou měsíčně. V době Vánoc však do kostela přichází více lidí, a to i mnozí z těch, kteří o sobě říkají, že nejsou věřící. Návštěva kostela totiž patří mezi vánoční zvyky pro téměř dvě pětiny občanů (39 %). Více než třetina občanů ČR (35 %) uvádí, že věří v Boha. Tento podíl je v posledním desetiletí poměrně stabilní. Podíl lidí, kteří věří v Boha, je vyšší mezi ženami (42 %) než mezi muži (29 %), dále také mezi obyvateli moravských krajů (46 %, české kraje 27 %) a u lidí starších 60 let (43 %).

Kolik je v ČR svatostánků?
Souhrnné statistiky příliš dostupné nejsou, ale například v tuzemsku nejpočetnější římskokatolická církev uváděla pro rok 2003 přes 7 tisíc kostelů a kaplí. Tento počet může být i v roce 2021 podobný. Zároveň je v ČR registrováno 42 církví a náboženských společností. Znamená to tedy, že celkem může být v ČR přibližně 10 tisíc kostelů, kaplí, modliteben a dalších podobných míst.

Jak a proč jsou stavby orientovány?
Kostel je (až na výjimky) orientován od západu (vchod) směrem k východu (oltář), neboť druhý příchod Krista v soudný den má přijít z východu. Kostel má přijímat první a poslední sluneční paprsky.

Noc kostelů

Dozvědět se spoustu zajímavostí a často se podívat i do jinak nepřístupných míst. To nabízí tradiční akce s názvem Noc kostelů. Letos je naplánovaná na pátek 28. května. Noc kostelů se stala v České republice tradiční událostí očekávanou mnoha tisíci zájemců. V loňském roce, který velmi ovlivnila pandemie koronaviru, se do akce zapojilo více než 1 100 kostelů a modliteben a podle dostupných informací bylo v celé České republice během Noci kostelů zaznamenáno více než 205 000 návštěvnických vstupů.