Celý výtěžek z koncertu ve výši 325 080 korun byl na místě věnován nadačnímu fondu na pomoc onkologicky nemocným dětem.

Letošní dobročinný koncert provázely vánočně laděné písně a známé muzikálové hity. Hlavní hvězda koncertu Robert Jícha opět vystoupil společně se svými hosty, mezi kterými byli Hana Holišová, Kateřina Marie Fialová, Aleš Slanina, Jonáš Florián a Robert Urban.

Všichni účinkující vystoupili bez nároku na honorář.

Návštěvníci mohli pomoci nejenom zakoupením vstupenky v hodnotě 490 korun, ale i dárcovskou SMS zprávou a sponzorským darem. Záštitu nad koncertem převzala primátorka Statutárního města Brna Markéta Vaňková. Koncert se konal za podpory Statutárního města Brna a brněnské městské části Královo Pole.

Hlavním organizátorem benefičního koncertu na pomoc fondu dětské onkologie Krtek byla i letos agentura Sun Drive Communications, která se podílela na veškerých přípravách a šíří dobročinnou myšlenku finanční pomoci potřebným dětem.

Na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno se každoročně vyléčí desítky malých pacientů. A právě Nadační fond dětské onkologie Krtek podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.

Hlavní prioritou fondu je zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání léčby, pomoc při vyrovnávání se s jejími následky, podpora rodiny nemocného dítěte a zajištění domácí péče.

Nadační fond dětské onkologie Krtek se také podílí na vybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispívá na výzkum a vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu.

Čas hospitalizace se snaží dětem zpříjemnit vybavením herny, umožněním komunikace na sociálních sítích, zajištěním vhodného kulturního programu nebo návštěvou zajímavých hostů.

Nadační fond významně podporuje vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří mohou děti v domácí péči, zejména nevyléčitelně nemocné, kdykoliv navštívit a pomoci jim.

Fond pro vyléčené děti pořádá zajímavé akce, jako jsou letní a zimní tábory, rodinné víkendy, návštěvu zoo a mnohé další. Po fyzicky i psychicky náročné léčbě si to děti plně zaslouží.

BARBORA ŘEHÁČKOVÁ