„Výstavu jsem se rozhodla zrealizovat proto, abych široké veřejnosti ukázala, že člověk s onemocněním demence nemusí zažívat pouze zmatek a úzkost z toho, že nepoznává svoje blízké a nakonec ani sám sebe. Při správně nastavené individualizované péči může žít kvalitní a spokojený život," komentuje autorka a pečovatelka Kristýna Kulhánková Kolářová.

A právě Kristýna Kulhánková Kolářová se rozhodla tímto způsobem upozornit na prestiž a důležitost práce pečovatelů v přímé péči. „Při práci u lůžka jsem si uvědomila, jak malou prestiž toto zaměstnání v očích veřejnosti má," dodává.

Den, kdy chce každá nevěsta zářit. Brno okouzlil Svatební festival
Den, kdy chce každá nevěsta zářit. Brno okouzlil Svatební festival

Výstava je výsledkem praktického výzkumu v rámci absolventské práce na VOŠZ Brno, který se zabýval efektem komplexní péče zahrnující bazální stimulaci, magnetoterapii, termoterapii a další metody v léčbě onemocnění demence. Zároveň je skvělou příležitostí pro všechny, kteří se zajímají o péči o seniory s demencí a hledají nové možnosti a inspiraci.