Jeho jméno je také úzce spjato s počátky moderní české lovecké hudby a je autorem dodnes hraných signálů a fanfár. Klub trubačů Českomoravské myslivecké jednoty uctí jeho památku současně s oslavou 30 let své existence na překrásném místě v srdci řícmanického arboreta u Památníku stromů, který zdobí partitura jedné z Dykových písní na text Jaroslava Vrchlického a citáty, vzdávající hold stromům v 17 světových jazycích.

Vlastnímu slavnostnímu aktu ve tři hodiny odpoledne bude předcházet od 13.30 do 14.45 hudební představení zúčastněných trubačských souborů. Akci pořádá Klub trubačů ČMMJ ve spolupráci se Školním lesním podnikem Křtiny.

EVA MACKOVÁ