Česká obec sokolská stále pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům. Sto tisíc korun putovalo Českému červenému kříži z odměn představenstva a dvě stě padesát tisí ckorun činil výtěžek dražby grafiky Michala Škapy pro Člověka v tísni. Nyní přibude půl milionu ze startovného v závodu Sokolský běh pro Ukrajinu. Část z této částky poputuje i těm tělocvičným jednotám, které poskytly pomoc nejpotřebnějším. 

Charitativní běh, jehož startovné bylo nejméně sto korun zorganizovala Česká obec sokolská ve spolupráci s T. J. Sokol Čertovka. Celkově bylo zaregistrováno 5140 startovných a vybráno 514 tisíc korun. Česká obec sokolská na aktivity spojené s pomocí uprchlíkům z Ukrajiny  tak pošle zhruba osm set tisíc korun.

Nejvyšší částkou, a to sto tisíci korunami, přispěla do Sokolského běhu pro Ukrajinu společnost Czechoslovak Group, která posléze vyzvala své zaměstnance, aby se do běhu zapojili se svými rodinami. 

„Celková částka je důkazem velké sounáležitosti, která nejen v sokolské komunitě panuje. Děkujeme všem, kdo se do formy pomoci pohybem, což je nám sokolům vlastní, zapojili. Stejně tak i všem organizátorům, kteří v krátké době tento běh zorganizovali. V některých tělocvičných jednotách dokonce zorganizovali společný výběh, což nám udělalo velkou radost,“ uvedl ředitel Kanceláře České obce sokolské Marek Tesař. Jako příklady uvedl Běh pro Ukrajinu v České Brodě a v Náměšti na Hané.

Peníze z tohoto běhu budou mimo konta SOS Ukrajina Člověka v tísni poslány i do těch sokolských žup a tělocvičných jednot, které poskytly ubytování uprchlíkům z Ukrajiny. Pokud mezi takovými jednotami jste, a ještě jste o tom nedali nikomu vědět, pošlete nám základní informace na mail press@sokol.eu. O systému rozdělování peněz bude spolurozhodovat komise jmenovaná Předsednictvem ČOS.

Jiří Reichl

Česká obec sokolská