Ano, je tomu již 78 let, co skončila nejstrašnější válka v dějinách lidstva. Stejně jako dnes, i tenkrát v dubnu kvetly stromy a voněla zoraná půda. Všichni cítili, že se blíží konec, byli však i takoví, kteří se konec snažili všemožně oddálit. Dělo se tak i v Brně, lépe řečeno u Brněnské přehrady.

Tzv. Kníničská přehrada, místními nazývaná „Prýgl“ vznikla na sklonku 30. let minulého století. Do konstrukce přehrady bylo tehdy vloženo potrubí, které mělo umožnit její jednoduchou destrukci. Jakmile se o tom dozvěděli němečtí okupanti, přikázali potrubí zakonzervovat pro případ potřeby. Díky odvaze hrázného F. Šikuly byla však práce sabotována, a tak se přehradu v polovině dubna 1945 nepodařilo zničit.

Němci se však nenechali odradit a 26. dubna alespoň podminovali silnici, vedoucí po hrázi. Miny měli odhodlaní příslušníci SS odpálit ve chvíli, kdy se objeví sovětské tanky. Německé přípravy však neušly pozornosti pana Šikuly a dalších zaměstnanců přehrady, kterým se podařilo varovat sovětské velení.

Díky obětavosti našich odbojářů a rychlé reakci Rudé armády tak bylo zabráněno obrovským škodám, které mohla způsobit vlna z protržené hráze.

Tuto a další události související s osvobozením moravské metropole připomene akce „PŘEHRADA 1945“, kterou bude v sobotu 22. dubna na hradě Veveří pořádat společnost Acaballado. K vidění zde budou vojáci Rudé armády i německé branné moci, dobová výzbroj a vojenská technika, vč. slavného tanku T-34. Můžeme se těšit na působivou bitevní ukázku, která začne ve 14 hodin.

Edgar Pachta