Brno-Lesná je nejmladší  farností jihomoravské metropole. Byla zřízena biskupem Vojtěchem Cikrlem  1. ledna 2005. Rok předtím se podařilo dokončit stavbu Duchovního centra P. Martina Středy a bl. Restituty, které se od počátku chápalo jako první fáze budoucího kostela. Záměr vybudovat v Lesné kostel pochází již z roku 1968, následující politická situace ho však realizovat neumožnila. Věřící se scházeli v provizorních podmínkách – v sále Drutisu v sídlišti Lesná. Již brzy po sametové revoluci se začaly shromažďovat finanční dary na stavbu chrámu a pokračovalo se i po dokončení duchovního centra. Se samotnou stavbou kostela blahoslavené Marie Restituty se začalo v září 2017 a definitivně dokončena byla v květnu 2020. První bohoslužba v ještě ne zcela dokončeném chrámě se konala 17. listopadu 2019.

V současné době v kostele pravidelně probíhají mše svaté, přičemž vnitřní vybavení chrámu je zatím stále ještě provizorní. Na definitivní vybavení probíhá sbírka. Po realizaci nového  interiéru  tak bude  kostel bl. Marie Restituty Kafkové dokončen a následně posvěcený.

Duchovní centrum navrhl architekt Zdeněk Bureš, vlastní kostel je dílem architekta Marka  Štěpána. Obě stavby jsou architektonicky propojeny v jeden celek. Na věži je instalovaná zvonohra, kterou tvoří šestnáct zvonů od zvonařky Leticie Vránové-Dytrychové. Věž zároveň slouží pro veřejnost jako vyhlídka na Brno. Kostel je postaven díky darům věřících, a to nikoli pouze z farnosti Brno-Lesná, ale z celé republiky i ze zahraničí.

MARTINA JANDLOVÁ