Školní prostředí je mu vlastní již mnoho let, pedagogicky působí na mladé restaurátory v Brně. Školní prostor a jeho artefakty implementuje do svých obrazů ke zvýšení účinku svých energických expresivních figur s posunutou barevností a vyzrálým rukopisem. Obrazy v průběhu let doplňuje, předělává a tato mnohovrstevnatost a kombinace technik je jim přidanou hodnotou. Hlavy šklebáků z minulých let střídají hlavy staříků s brýlemi, v nichž cítíme jemnou ironii a autorův nadhled.

ART GALLERY Brno, Veveří 8 vystavuje díla brněnského malíře, akademického sochaře a pedagoga Petra Jedličky.Zdroj: se souhlasme pořadatelůTvorba Petra Jedličky je zasvěceným Brňanům známa. Co však můžeme vidět nově, jsou inspirační zdroje autora. Ten zde představuje malé, většinou přírodní artefakty a větší tzv. samorosty. Nejedná se o jeho vlastní sochařskou tvorbu, pouze o výsek z jeho ateliéru, kdy zmíněné artefakty podporují jeho obrazotvornost a produktivitu. Nejsou to přímé inspirační zdroje, kde bychom mohli najít jasné konotace k jeho vystaveným obrazům. Naopak. Možná byste ani netušili, že tyto jemné, humorné objekty jsou od stejného autora. Ukazují nám, že Petr Jedlička kudy chodí tudy se dívá na své okolí výtvarným způsobem. Kolem sebe a zejména na cestách a v přírodě si vypůjčuje různé dřeviny, kameny, ve kterých vidí nějaký příběh, či je malou úpravou proměňuje z bezobsažných, na artefakty s myšlenkou.

Ač se na první pohled zdá, že se jedná o tradiční malířskou výstavu tradičního brněnského umělce, není tomu tak. Petr Jedlička nám zde pomáhá odhalit to, co je opravdovým umělcům vlastní, že se umí velmi pozorně dívat ve svém okolí a dokáže své znalosti a otevřenou mysl vtisknout i do obyčejného kusu dřeva, kamene či obrazu.

Výstava je k vidění v od úterý do čtvrtka, od  10 do 17 hodin až do 27. ledna na Veveří 455/8 v centru Brna.

Romana Šimurdová