V dnešní době je malý zájem mladých lidí o technické obory a také o stavebnictví. Nabízí se tedy otázka, kdo bude v budoucnu stavět. Naše škola si dala za úkol probudit u žáků ZŠ aktivitu prostřednictvím soutěže, díky které mohou být žáci zvýhodněni u přijímacích zkoušek na naši školu a zároveň dostanou věcné ceny.

Žáci měli za úkol postavit libovolný model domu, mostu či jiné stavby, namalovat stavařský výkres či plakát. I přes nešťastné období dálkového způsobu vzdělávání apod. byl zájem velký - sešlo se u nás cca padesát prací. vybrali jsme vždy tři nejlepší práce, u daných kategorií se tak nejedná o pořadí.

Výsledky:

Kategorie MODEL- tři nejlepší práce

Jonáš Drábek, Tomáš Večeřa, Tereza Černá

Kategorie KRESBA nebo PROJEKT- tři nejlepší práce

Marie Šimečková, Kristan Konečný, Vilma Klemešová

Zajímavých prací a nápadů byla spousta -rozhledna, most, úprava krajiny, návrh města, proto jsme ještě udělili deset cen poroty.


Jana Leischnerová

Střední průmyslová škola Brno