„Při plicní hypertenzi dochází ke zvýšené námaze pravé komory srdeční, která se postupně zvětšuje. To může vést k jejímu postupnému selhání. Zároveň se nedostatečně okysličuje krev, proto pacienti trpí dušností, únavou nebo závratěmi a mdlobami," vysvětlil kardiolog z II. interní kliniky kardiologie a angiologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LF UK v Praze Pavel Jansa.

S tímto onemocněním se v Česku léčí přibližně tisíc pacientů. Podle odhadu lékařů další stovky lidí o své nemoci vůbec neví. Důležitou prevencí je včasná diagnóza, která podle expertů přináší lidem s plicní hypertenzí delší a kvalitnější život.