Otakar Bystřina (1861-1931), jehož nejznámějším dílem je Súchovská republika, je považován za klasika moravské regionální literatury.

V průběhu slavnostního setkání na Krajském úřadě v Brně byla také "pokřtěna" nová kniha Jana Kuxe s názvem Víte, to byla válka, která přináší příběhy veteránů 2. světové války. „Mimo jiné ze Slovácka jsou zde uvedeni váleční veteráni z Velké nad Veličkou Karel Zahradník a Jan Pavlačka, z Kyjovska příběh Danuše Ištokové, Bedřicha Bratršovského ze Svatobořic-Mistřína, z Hodonína pak Miloše Hynka nebo příběh o internaci Stanislava Bodláka z Lágru ve Svatobořicích, kde bylo mj. internováno 16 příbuzných z rodiny armádního generála L. Svobody či gen. K. Klapálka a dalších," řekl k novince autor Jan Kux.

Dále při představování obsahu knihy Jan Kux citoval některé střípky válečných skutků, ve kterých šlo o život nejen jejich, ale i příbuzných. Přesto k odboji proti nenáviděných fašistům či gestapákům došlo v touze po svobodě národa. Nepochybně to byli vlastenci a odvážní lidé, kteří riskovali své životy pro nás.

| Video: Youtube

Následná diskuze se po tolika letech po válce přenesla ze zastupitelského sálu i do kuloárů. Mnozí potomci veteránů se zde viděli poprvé a spíše v údivu se dozvídali o práci jejich rodičů v době německé okupace. Pamětník dr. Vít Příkaský, původem z Ratíškovic, zpracoval obsáhlou studii o bombardování Hodonína, při kterém zahynuli jeho nejbližší příbuzní. Bylo to vlastně setkání těch potomků o jejichž rodičích z této doby věděli pramálo. Doma většinou nikdo o válce nechtěl mluvit, protože to nebylo nic radostného. Až nyní po letech si mnozí z nich uvědomili, že i jejich táta či máma udělali pro vlast víc, než oni za jejich života věděli.

V tom je obrovský přínos autora, který knihu zpracovával víc než pět let. „Nyní i o tom sbírání bych mohl napsat další knihu postřehů a reakcí nejen potomků, ale také úředníků samospráv a dalších. Za velmi pozitivní považuji i vytvoření týmu, který kolem sebe soustředil fotografy, malíře, básníky aj., kteří také odvedli tématickou práci, která přispěla ke kvalitě díla," prohlásil Kux.

Recenzent knihy napsal, že kniha je náročně zpracována badatelsky v konfrontaci a archivními dokumenty a s využitím verbální historií pamětníků válečných událostí. 

Škoda jen, že vyšla jako malonákladová. „Napsal jsem historii o lidech, o kterých dnes již nikdo neví, ale i oni tvořili naše novodobé dějiny, byť byli ve stínu bojových velikánů, o kterých se psalo již mnohokráte či opakovaně. Mnozí z nich sklidili i nevděk, strach, zlé sny po celý život, poškozené zdraví či ztrátu nejbližších rodinných příslušníků, jimž život už nikdo nevrátil," dodal autor zajímavé knižní novinky Víte, to byla válka.