Tak jako do jiných odvětví našeho života i do průběhu tohoto ročníku oblíbené malířské soutěže výrazně zasáhl boj s pandemií nového corona-viru. Všechny termíny byly organizátory posunuty kvůli zavření škol v první vlně, ale ani nové podzimní termíny nezůstaly ušetřeny. V lednu 2020 bylo přihlášeno čtyřicet škol, avšak nakonec v září odevzdalo své soutěžní obrazy jen čtrnáct z nich; celkem šestatřicet prací v pěti věkových kategorií (dvanáct obrázků v I. kategorii, osm prací ve II. kategorii, jedenáct maleb za III. kategorii a pět obrazů V. kategorie.

Můžeme si klást otázku, proč soutěž organizátoři nezrušili? Nezvyklá situace totiž přinesla množství osobních pozitivních příběhů. Mezi čtyřmi stěnami Azylového domu si děti mohly plácat hliněné pigmenty a tvaroh. Jejich nadšení pro tuto netradiční tvorbu jim pomohlo zapomenout na současná omezení. Rovněž reakce paní ředitelky na dobré zprávy z hodnocení soutěže: „Vaše zpráva mne rozsvítila jako sluníčko“, nás velmi potěšila o podpořila v úsilí vytrvat.

Výstava Čas rytířů dalekých moří v brněském Anthroposu.
Tip Deníku: Po stopách cestovatele Vávry provede zájemce muzejní video

Kromě přínosu samotné tvorby je zde také výsledek v podobě krásných pečlivě vyvedených obrázků s neotřelým kouzlem. Mezi nimi vybrala odborná porota při svém zasedání 15. října 2020 tyto vítěze:

V nejmladší věkové kategorii, kde děti tvořily na téma Příroda kolem nás, zaznamenala značný úspěch Mateřská škola Říčany z okresu Brno-venkov, jejíž obě přihlášené práce se umístily na medailových pozicích; obraz Vážka jako vodní víla na místě 3., a malba „Život v našem jezírku“ obsadila 1. místo. Na stříbrnou pozici vybrala porota obraz dětí Základní školy a Mateřské školy Mutěnice, okres Hodonín s názvem „U zemeňáku“.

Druhé věkové kategorii (sedm až jedenáct let) s tématem Příběhy z našich dějin - Archeolog a jeho svět vévodila Základní škola a Mateřská škola Únanov, okres Znojmo, jejíž žákovské kolektivy s jedním obrazem „Odhalení stop našich předků“ zvítězily, a s druhým „Odkrytý hrob s kostrou člověka“ obsadily stříbrnou příčku. Na 3. místě této kategorie se umístilo dílo „Záhadné ostatky“ autorů ze Základní školy a Mateřské školy Moravské Knínice, okres Brno-venkov.

Pozemky bývalého Okresního středisko přípravy zemědělských investic v Hroznové Lhotě přešly do vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Majetkové vztahy vyřešeny: zahrada školky už je na státní parcele

Třetí věkovou kategorii (dvanáct až patnáct let) s tématem Paměť Moravy -Poklady Velké Moravy ovládli talentovaní žáci jediné základní školy – Základní školy a Mateřské školy Prušánky, jejichž všechny tři přihlášené obrazy dosáhly na medailová umístění. Zvítězil obraz s názvem „Lest na Živěnu a perly Bohů“, stříbrnou medaili získává práce „Poklad“ a bronzovou příčku obsadil obraz „Krása v rukou Slovanů“.

Vítězi páté kategorie (šest až třicet let - žáci se speciálními vzdělávacími nároky), s tématem Svět našima očima - Naše krásná země, se stali žáci Mateřské školy Hodonín, Sídlištní 2. Obě následující medaile si odnesly týmy dětí z Centra sociální péče Kyjov; 2. místo obsadili s obrazem „Já a moji bráškové“ a bronzovou medaili získávají za obraz „Máma“.

ZDENĚK GROMBIŘÍK