Ty byly v šestém století vyjmenovány papežem Řehořem Velikým. Každý z hříchů má naštěstí i svůj protiklad – ctnosti. Celý projekt má několik rovin. Turistickou, pietní, filozofickou, výchovnou a uměleckou, protože výtvarné řešení i se začleněním do městské zástavby je výjimečné.

U prvních dvou zastavení jsou umístěna funkční pítka. Celou cestu jsme podnikli s mou sestřenicí a Ajvi poslední den v září, bylo celkem teplo, takže jsme všichni tři chladnou vodu z pítek ocenili. Na vzniku Cesty se podíleli – Město Tišnov, spolek Continuum vitae Tišnov a Jihomoravský kraj.

V roce 2014 byly na úpatí zalesněného kopce Klucanina v Tišnově, několika nadšenci, nalezeny zbytky středověké šibenice. Základy čtvercového půdorysu byly následně pečlivě odhaleny archeology z Masarykovy univerzity.

Na místě byly také nalezeny ostatky třinácti lidí. Tak se zrodil plán na vytvoření Cesty…, kterou musel odsouzenec vykonat. Ze šatlavy u městské radnice, přes kapli svaté Anny, kde mu bylo poskytnuto poslední rozhřešení, na šibeniční vrch za městem.

Tato cesta je historicky podložená. Dnes ji lemuje sedm zastavení se sedmi smrtelnými hříchy, které mohou vést člověka ke zločinu. Pro masivní kamenné stély byl použit tmavý, někdy až černý vápenec z lomu nedaleko Ochozu u Brna.

Je stavěn „na sucho“ a jeho tmavá barva vyjadřuje ponurost celé cesty na šibenici, kterou musel odsouzenec vykonat. Kamenné bloky s reliéfy jsou z mrákotínské žuly.

Cesta začíná u tišnovské radnice, na místě, kde stávala šatlava. Tam je zobrazen první ze smrtelných hříchů - pýcha.

JIŘÍ POSPÍŠIL