Hody v Charvátské začaly první říjnovou sobotu ručním stavěním máje. V neděli dopoledne s nejprve věřící sešli na hodové mši svaté v poštorenském kostele Navštívení Panny Marie, odpoledne pak vyšel krojovaný průvod z Poštorné do Charvátské Nové Vsi, kde následovala odpolední a večerní zábava. V pondělí hody pokračovaly ranní mší a průvodem z kostela na sokolovnu k dopolední zábavě, odpoledne pak následoval společný průvod chasy a mužáků a odpolední a večerní zábava.