Běh odstartuje v 10 hodin dopoledne přímo z areálu hospice na ulici Kamenná 36. Trasa povede směrem k Anthroposu, na Červený kopec a odtud zpět k hospici. Běžet můžete 0,6 km, 5,7 km nebo 11,4 km podle vaší kondice, trasu lze také pouze projít. Čas zde není tím nejdůležitějším měřítkem, v souladu s hospicovou myšlenkou, kde se „nepřidávají dny k životu, ale život ke dnům“. Trasu i všechny bližší informace naleznete na: www.behprohospic-brno.cz. Na akci bude přítomna také ambasadorka běhu Martina Dvořáková, mistryně České republiky v ultratrailu, se kterou se budou moct všichni zájemci před startem rozcvičit.

Na bližší informace jsme se zeptali Josefa Drbala, ředitele Hospice sv. Alžběty o.p.s.:

Jaký je význam a poselství tohoto běhu?

Letos již pátý ročník Běhu pro Hospic sv. Alžběty si klade za cíl upozornit na problematiku hospicové a paliativní péče. Neměli bychom v naší společnosti odsouvat toto téma „až na někdy“, ale systematicky budovat zázemí pro to, aby každý člověk mohl dožít v důstojných podmínkách a měl k dispozici potřebné zdravotní a sociální služby. Zároveň chceme vybídnout k zamyšlení nad smyslem a naplněním života každého z nás.

Můžete přiblížit pojem „hospicová péče“?

Všichni, kteří aktivně poskytují hospicovou, respektive paliativní péči, se snaží lidem v závěru života pomoci zvládnout tuto životní etapu co nejlépe. Aby netrpěli nesnesitelnou bolestí, dušností, zvracením a dalšími fyzickými a psychickými problémy, nezůstali v této tak zásadní a těžké fázi sami, aby byla až do posledního vydechnutí zachována jejich důstojnost a respektována jejich individuální svoboda.

Zhruba třicet ukrajinských uprchlíků uklízelo Čertovu rokli a přilehlé okolí na Lesné.
Ukrajinci uklízeli na Lesné. Chtěli poděkovat Brnu

Co je u vás v hospici za poslední rok nového?

V loňském roce bylo završeno úsilí o naplnění dlouhodobé vize vytvořit v Brně tzv. komplexní hospic, tedy soustředit pod jednou střechou potřebné zdravotní a sociální služby. Dokončením rozsáhlé rekonstrukce a dostavby jednoho křídla kláštera alžbětinek, kde hospic sídlí, se podařilo zajistit zázemí zejména pro tzv. pobytovou odlehčovací službu, která umožňuje poskytnout dočasné ubytování a péči pro ty, o které se starají doma jejich blízcí. Hospic tak nyní poskytuje lůžkovou a domácí hospicovou péči, ambulanci paliativní medicíny, odborné sociální poradenství, terénní i pobytovou odlehčovací službu a půjčovnu pomůcek.

Proč by měli lidé podporovat Hospic sv. Alžběty?

Financování hospicové péče není jednoduchou záležitostí – v reálných podmínkách je třeba kromě standardních příjmů od zdravotních pojišťoven a poskytovatelů nejrůznějších účelových dotací zajistit i privátní zdroje sponzorů, fyzických dárců apod., aby byla každoroční ekonomická bilance vyrovnaná. K tomu ještě musíme zajistit mnohamilionový finanční rámec na dofinancování zmíněné investice. Tedy to je důvod, proč hledáme cesty k příznivcům našeho hospice, abychom společnými silami zajistili co nejkvalitnější péči o tyto nemocné a umírající. A všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáhají rozvíjet danou péči, patří velký dík a vděčnost.

Informace o Hospici sv. Alžběty a dalších možnostech jeho podpory naleznete na www.hospicbrno.cz, číslo dárcovského účtu je 2200422047/2010.

Beatrix Křížová