Diecézní charita Brno garantuje, že se potraviny od dárců dostanou k lidem, kteří tuto pomoc opravdu potřebují. „V Brně dárci podpoří maminky s dětmi v tísni z azylového domu sv. Markéty a také klienty Charitní záchranné sítě, což jsou lidé v bezvýchodných krizích, kteří se ocitli v nejvyšší nouzi,“ přiblížil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Podle něj dary z loňského podzimního běhu sbírky pomáhaly letos na jaře při zvládání kornovirové krize. „Třeba Oblastní charita Hodonín rozdávala potravinové balíčky například lidem v nouzi, kteří přišli kvůli koronaviru o práci,“ dodal Oldřich Haičman.

Oblastní Charity v brněnské diecézi nejčastěji rozdělují potravinovou pomoc lidem bez domova, sociálně slabým klientům poraden a dalších služeb, ohroženým maminkám s dětmi a rodinám, seniorům nebo lidem z azylových domů. Letošní podzimní sbírku budou provázet přísná hygienická opatření. „Nedílnou součástí této tradiční akce bývají dobrovolníci, jejichž počet jsme museli velmi snížit. V jeden moment na jednom místě mohou být maximálně dva, přitom třeba v Brně jich běžně míváme i patnáct. Budou užívat ochranné pomůcky a dodržovat princip 3R – roušky, hygiena rukou, rozestupy,“ nastínila koordinátorka dobrovolníků Tereza Veselá.  Mezi další opatření patří minimalizace kontaktu dobrovolníků s pracovníky obchodu a také důsledné vedení dárců k dodržování mimořádných opatření.

Do sbírky můžete v sobotu mezi osmou ráno a šestou večer přispět v těchto obchodech: Tesco - Nákupní centrum Královo Pole, Cimburkova 4, Brno, Kaufland, Na Řadech 2347/1, Blansko, Tesco, Lidická 3341/137, Břeclav, Makro, Kaštanová 506/50, Brno (pro OCH Hodonín), Kaufland, Blanenská, Kuřim, Albert, Vídeňská tř. 684,Znojmo.

Diecézní charita Brno