Mobilní aplikace Nepanikař pomáhá lidem s duševním onemocněním, jako jsou deprese, úzkosti, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a poruchy příjmu potravy. Zároveň obsahuje i kontakty na odbornou pomoc. Za 10 měsíců fungování si aplikaci stáhlo přes 45 tisíc uživatelů a zachránila nejméně 30 životů. „Rádi bychom se zaměřili na destigmatizaci, abychom povědomí o aplikaci a obecně o duševních onemocněních dostali mezi běžnou populaci. Chceme rozšířit webové stránky o psychologickou poradnu, se začátkem nového školního roku bychom rádi pořádali workshopy na školách a chtěli bychom rozšířit naše sociální sítě,“ říká zakladatelka Veronika Kamenská.

Aplikace obsahuje dechová cvičení nebo cvičení na odvedení pozornosti a funguje tak jako rychlá první pomoc. Všechny moduly byly konzultovány s odborníky, psychology a psychiatry. Minulý rok v září přidali také pátý modul, poruchy příjmu potravy, jehož vznik konzultovali s Centrem Anabell.

V letošním roce si projekt cenu převzal na ceremonii, která se konala pod pražským metronom v Letenských sadech. Vítězové cenu přebírali z rukou norského velvyslance Roberta Kvila. Slavnostní večerem provedla moderátorka Ester Janečková s hudebním doprovodem kapely Tata bojs.

Cenu Gratias Tibi již od roku 2014 uděluje organizace Člověk v tísni mladým lidem, kteří se zapojují do dění okolo nás a nejrůznějšími aktivitami mění věci k lepšímu. Latinská slova Gratias Tibi, která tvoří název ceny, symbolicky říkají všem soutěžícím Děkuji Tobě. Oceňuje se v několika kategoriích, a to konkrétně základní škola, kterou vyhrál projekt Dáme vaší tváři úsměv, střední škola, jejíž výhercem se stal projekt Alpateam a do 30 let. Kromě základních věkových kategorií byla vyhlášena i Cena diváků České televize, hlavního mediálního partnera. O tom, který z projektů ji získá, rozhodla prostřednictvím internetového hlasování veřejnost. Tu získal projekt Youth, Speak Up! Letošní novinkou bylo také zvláštní ocenění v environmentální kategorii. Toto ocenění získal projekt Přestupní stanice, který se nejenom snaží snížit dopady fast fashion, ale zároveň ve svých pobočkách zaměstnává lidi bez domova a dává jim tak druhou šanci.

Iniciátorem a hlavním organizátorem Ceny Gratias Tibi je společnost Člověk v tísni a její program Jeden svět na školách (JSNS), který se už od roku 2001 snaží inspirovat mladé lidi k aktivnímu, zodpovědnému a otevřenému přístupu ke světu, v němž žijeme. Cena byla letos udílena sedmým rokem. Od svého počátku v roce 2014 se těší podpoře výrazných partnerů, kteří se dlouhodobě podílí na rozvoji občanské společnosti v České republice. Ze všech 80 projektů, které byly v letošním roce nominovány, vybrala porota během společného sezení nejprve devět finalistů a z nich pak tři vítěze.

TEREZA ANNA ŠTEGMANNOVÁ