V druhé části kurzu jsme se zaměřili na klíčové otázky v oblasti mírové tématiky aneb „co narušilo mír a harmonii v lidské společnosti“, a také „jak mír a harmonii znovu vytvořit“. Pomocí krátkých teoretických přednášek a rozmanitých praktických aktivit jsme více dokázali porozumět této tématice.

Na základě přijatých vědomostí a znalostí jsme také vytvářeli učební plány pro budoucí práci s mládeží. Součástí kurzu byl rovněž interkulturní večer, ve kterém jsme si více představili nejen mezinárodní kuchyni, ale i kulturu, zvyky a tradice jednotlivých zemí a mohli tak více poznat specifika každé země. Účastnili jsme se také tanečního workshopu na téma „Peace dance“ a tvarovali vlastní nádoby v keramické dílně.

Brněnský taneční pár vybojoval 3. místo na Mistrovství světa profesionálů
Brněnský taneční pár vybojoval 3. místo na Mistrovství světa profesionálů

V rámci výletu za poznáním města Brna jsme navštívili brněnské podzemí s vedenou prohlídkou, také exotickou Papiloniu s velkým množstvím rozmanitých motýlů. Velkým zážitkem pro nás byla také návštěva Slovanské epopeje s komentovanou prohlídkou v Moravském Krumlově. V průběhu kurzu jsme měli možnost představit jednotlivé země zastoupené v kurzu pomocí prezentací, obrázků a videí. Také jsme prezentovali vlastní projekty a metodiku tvorby aktivit pro mládež, kterou jsme vytvořili již v průběhu kurzu v několikačlenných skupinkách.

Na vytvořené projekty jsme v průběhu kurzu dostávali zpětnou vazbu, a také jsme zpětnou vazbu probírali po zakončení každého dne. To nám pomohlo vidět posun v porozumění jednotlivých témat v rámci přijatých lekcí a aktivit. Program byl rozmanitý a dobře strukturovaný. Účastníci byli hostováni Střediskem volného času Ivančice.