Cestou narazí výletníci na kohoutovický vodojem. Trychtýř se již stal neodmyslitelnou součástí panoramatu kohoutovického sídliště. Zásobuje vodou i nejvyšší patra paneláků.

Dalším mylníkem může být pomník Františka Bašného. Pískovcový pomník s mramorovou deskou, odhalený v roce 1911, připomíná kohoutovického učitele Františka Bašného (1859-1910). Další pomník připomíná místního rodáka Vlastislava Kroupu (1920-1944), zakladatele junáckého oddílu v Lískovci a odbojové organizace Hnutí slovanské domoviny, který byl za svou činnost popraven gestapem roku 1944 ve Vratislavi.

Hrad Pernštejn.
Střípky z deštivého výletu na Pernštejn. Historická lávka i vyhlídka na hrad

V Bosonohách na konci ulice Práčata si mohou lidé odpočinou u studánky upravené do kaskádové podoby. Za zmínku stojí i místní Stezka bosou nohou nebo kaple svatého Floriana.

LIBUŠE HOŠKOVÁ