Barevný hrobařík, jak už jeho jméno napovídá, plní v přírodě úlohu pohřbívače. Po čichu najde mrtvolku, v našem případě to byl brouk roháč, a zahrabe ji do země. Naklade k ní vajíčka - když se z nich pak vylíhnou larvičky, mají o potravu postaráno. A to je prosím máma zprvu z těch zásob krmí, u brouků výjimečný jev. Dospělí brouci už jsou spíš draví a na mršině pronásledují larvy jiného hmyzu.
Roztoč, kterého má hrobařík na zádech, není žádný parazit. Ti dva jsou si prospěšní navzájem: roztoči se živí vajíčky a larvami much, a tím snižují potravní konkurenci pro larvy hrobaříků. A když se k mršině svezou na broukovi, jsou u cíle výrazně rychleji.  Význam hrobaříků v přírodě je nezastupitelný. V roli zdravotní policie totiž zabraňují šíření choroboplodných zárodků z uhynulých drobných živočichů.

VERONIKA KRÁLOVÁ

domavpodyji.cz