Samotná stavba začne po vytýčení sítí a vytýčení trasy cyklostezky. Následovat budou zemní práce, pokládka podkladových vrstev, pokládka asfaltových vrstev, terénní úpravy a dokončovací práce. Cyklostezka bude v Jiříkovicích pokračováním ulice Za Školou, napojovat se bude na křižovatce ulic Za Školou a Ve Dvojích a povede v trase bývalé polní cesty, která zde historicky vedla.

Začátek na straně od Blažovic bude na ulici Luční. Celková délka cyklostezky podle projektu je 1 467 metrů. Současně s tím začnou práce na trase Kobylnice – Prace. V Kobylnicích se bude napojovat na již hotovou cyklostezku Kobylnice – Ponětovice. Její délka je 2 313 metrů. Povrch obou cyklostezek bude asfaltový a kromě cyklistů se na ní budou moci prohánět i sportovci na kolečkových bruslích, běžci, chodci a maminky s kočárky. Věříme, že budou hojně využívány, stejně jako cyklostezky na I. etapě. Na jejích realizaci schválilo dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z dotačního programu Integrovaného regionálního operačního programu.

RUDOLF STANĚK

manažer DSO Šlapanicko