Zapojit se mohli cyklističní nadšenci všech věkových katergoriií, registrace byla zdarma. Kromě jednotlivců mohly závodit i rodinné týmy. Součástí sportovního dne byla i vyjížďka pro ty, co nechtěli soutěžit. Trať vedla po části cyklostezky z Kuřimi do Malhostovic, děti zdolávaly zkrácenou trať.