Jeden z družstva vždy nastupuje na sutinové pátrání, druhý na plošné pátrání a třetí na cviky poslušnosti. Závod  se koná  jednou ročně. Pravidelně se ho účastní několik desítek psovodů z celé České republiky z různých organizací zabývajících se výcvikem záchranných psů či složek Integrovaného záchranného systému.

Závod ve kterém družstvo tvoří tři psovodi a tři psi jednoho plemene je skvělou příležitostí k poměření sil a schopností. Správně sehraný a vycvičený pátrací tým je totiž nenahraditelným prostředkem k vyhledávání lidí, které jejich blízcí pohřešují. Své nezastupitelné místo mají psi také při různých živelných katastrofách.

TOM SVOBODA

Střelice