K předávání dětských přání pro seniory došlo o svátku Mezinárodního dne seniorů 1. října. Zároveň tím byla v Jihomoravském kraji zakončená celostátní kampaň Děti malují seniorům. Na podporu osamocených seniorů děti namalovaly 750 přáníček.

Tématem, které vyhlásilo ke Dni seniorů OSN, je Pandemie: Mění způsob, jakým řešíme věk a stárnutí? Zatímco na jaře jsme zaznamenávali v projektu Politika stárnutí na krajích při mapování obcí nebývalou mezigenerační solidaritu, na podzim se ve společnosti generační názory spíše vyhrocují.

Od června se v rámci Politiky stárnutí na krajích konala celostátní kampaň Děti malují seniorům, která oslovila dětské skupiny, mateřské a základní školy a pozvala je k projevu sounáležitosti se staršími lidmi, které jsou nyní znovu osamoceni a mnohdy odtrženi od svých blízkých právě kvůli probíhajícím opatřením proti pandemii koronaviru Covid-19.

Malé ježky zachrání před zimou i hromádka listí
Podzim je tady. Zazimujte sekačky a nechte listí ježkům, radí ochránci přírody

Vzhledem k současným ochranným opatřením nemohou děti svá přání seniorům do pobytových služeb roznášet samy, proto došlo na propojení těchto přání se seniory formou předání přání krajskou koordinátorkou projektu přímo ředitelům pobytových zařízení. Některá přání putují do terénních sociálních služeb a některá seniorům do klubů seniorů, jako tomu bylo například ve Střelicích u Brna.

Seniorům malovaly děti z dětských skupin, například z Pastelky z Babic nad Svitavou, Pidilidi, Žabka z Brna-Židenic, Beruška, Indián z Troubska, Mokrůvky či Pupálek, ale také za rodinnou politiku žáci ZŠ při Nemocnici TGM Hodonín, Pastelka z. ú z Brna-Líšně, Nejkrásnější svět a mnozí další. Na podporu osamocených seniorů se tak sešlo 750 přáníček.

Ve Starovičkách vystavují karikatury rodáka Václava Ernesta
Ve Starovičkách vystavují karikatury rodáka Václava Ernesta

Přeji všem, abychom hledali ve svém okolí možnosti dávat najevo starším lidem naše poděkování, úctu a lásku a provázeli je tak profesně i lidsky tímto obdobím, které v mnohých vyvolává obavy, strach a úzkost. Stárneme všichni, kéž tedy jednáme v souladu s tím, jak bychom chtěli, aby se jednou o nás starala naše mladší generace.

Kromě kampaně Děti malují seniorům od Velikonočního pondělí do konce trvání nouzového stavu v květnu vycházel elektronický časopis Povzbuzení, který překonával mezigenerační oddálení nastavením možných společných témat v rodinných telefonátech. Byl plný také pracovních listů na trénování paměti, relaxačních technik a procvičování psychomotoriky. Všechny „úkoly“ v něm mohli zvládnout jak senioři, tak rodiny s dětmi, které v tu dobu byly také doma. O výsledcích si často povídali prarodiče s vnoučaty po telefonu.

Dana Žižkovská

koordinátorka projektu