Opět se veřejnosti, zvláště dětským návštěvníkům, představily různé organizace, které soutěžní formou nabídly zapojení se do svých aktivit. Za všechny můžeme jmenovat Knihovnu Jiřího Mahena, Tělovýchovnou jednotu Lodní sporty, 52. pionýrskou skupinou Slunovrat, Vodní záchrannou službu Brno, Bratrskou jednotu Baptistů, Armádu spásy a další. Poznávání ryb žijících v našich řekách bylo úkolem na stanovišti Moravského rybářského svazu, pobočný spolek Brno 2, který obhospodařuje Brněnskou přehradu a část toku řeky Svratky. Vystoupily děti z Oddílu tradičního karate Bystrc, z nichž mnohé se účastní vrcholných národních i světových soutěží. Velký zájem vzbudila možnost projet se na koních ve westernovém stylu. I přes velké horko byla na návštěvnících patrná spokojenost.

Jan Sedláček