Diecézní charita Brno proto usiluje o rozšíření služeb pro nemocné, umírající a seniory v domácím prostředí. „Charita by byla schopna zvládnout daleko více pacientů, pokud by dostala od vedení Jihomoravského kraje příspěvek na provoz. Tím by se zvýšila celková dostupnost péče,“ vysvětlil ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. „Navrhujeme vytvořit koncepci podpory rodiny, aby mohly co nejdéle pečovat o své příbuzné v jejich přirozeném prostředí. V Jihomoravském kraji usilujeme o vytvoření pilotní služby, která bude nepřetržitě rodinám pomáhat v péči o stárnoucí rodinné příslušníky v domácím prostředí, a tím podpořme masivní rozvoj terénních a ambulantních zdravotních a sociálních služeb. Odhadujeme, že v Jihomoravském kraji bychom potřebovali v domácím prostředí obsloužit cca 9 tisíc lidí za rok. Za Diecézní charitu Brno mohu garantovat, že jsme na takovou spolupráci připraveni. Jsem zvědav, jak se v následujících letech k této výzvě postaví především zástupci krajů, ve kterých působíme,“ vyzval ředitel Haičman.

Počátek nástupu pandemie koronaviru ukázal, že naše společnost potřebuje přinášet mimořádná a nová řešení. „Právě takovým je rozvoj terénních a ambulantních služeb s podporou neformální péče. Pokud znovu zasáhne koronavirová krize, péče v domácím prostředí v době pandemie bude jednodušší a levnější než v pobytových službách,“ doplnil ředitel Haičman.

Posláním domácího hospice je podpořit a doprovázet umírajícího člověka a jeho rodinu, aby společně mohli projít touto životní etapou. Počet umírajících pacientů v Domácí hospicové péči Diecézní charity Brno za posledních pět let vzrostl více než dvojnásobně. V roce 2015 pomáhala Charita 317 nevyléčitelně nemocným v domácím prostředí, v roce 2019 pečovala desítka charitních hospiců dokonce o 755 umírajících.

K rozvoji došlo i v Domácí zdravotní péči. Ta je určena pacientům, kteří chtějí být ošetřováni v domácím prostředí, ale jejich zdravotní stav vyžaduje poskytování odborné zdravotní péče. V posledních letech došlo k rozšíření území a nyní už Charita zajíždí do 983 měst a obcí v celém Jihomoravském kraji a v části Vysočiny. Charitní zdravotní sestry denně ujedou v průměru 30–70 km. Sestry z Domácí zdravotní péče se tedy starají o nemocné na samotách, v malých obcích a na těžko dostupných místech. Tato péče je nejen provozně a ekonomicky náročná, přitom platby od pojišťoven zvýšené náklady nepokrývají.

SIMONA CÍSAŘOVÁ