Hlavních cílů setkání bylo několik. Rozvíjet a zlepšovat dovednosti při vytváření a podpoře marketingové strategie. Získat zkušenosti, znalosti a dobrou praxi v různých oblastech, jako je komunikativnost, veřejné vystupování, kreativní myšlení, řízení času a konfliktů, týmová práce, vizualizace materiálů, používání digitálních nástrojů, strategické plánování apod. Rozvíjet kompetence účastníků, jako je smysl pro iniciativu a podnikavost, sebeposílení a sebeúcta prostřednictvím projektového řízení a vzájemného učení. Zlepšit mezikulturní povědomí a projev účastníků prostřednictvím objevování nových tradic, životního stylu, kultur a zvyků.

Během 7 dnů účastníci objevili marketingové taktiky neziskových organizací, které umocňují poslání jejich organizací, podporují dárcovství, přitahují dobrovolníky a zainteresované strany a pomáhají jejich organizaci lépe růst. Zkušení zahraniční lektoři a expertka na marketing prováděli účastníky vzdělávacím procesem, který byl finančně podpořen programem Erasmus+. Účastníci zavítali nejen do jihomoravské metropole, ale také objevovali krásy města Ivančice.

Dagmar Šacherová