Plocha, kterou lesníci letos osází, překračuje 100 hektarů, což je více než dvojnásobek loňské rozlohy. Na jaře bylo vysazeno 530 000 stromů, na podzim je v plánu dalších 420 000. „Sázíme na 30 druhů dřevin, nejvíce buky, duby a javory, vše ve směsích. Výsadby se realizují po celém území našeho školního podniku, nejčastěji na holinách po kůrovcových těžbách. Výsadby provádíme manuálně i strojově," uvedl Lumír Dobrovolný ze ŠLP Křtiny.

Podzimní výsadba už začala, naplno se rozjíždí právě ve druhé polovině října. Podzimní čas má spoustu výhod. „Sazenice ještě stačí zakořenit a na jaře příštího roku lépe zvládají časté jarní přísušky. Důležité je i rozložení pracovních kapacit do celého roku," uvedl za školní lesníky Dobrovolný, podle kterého je výsadba až poslední možností. Ideální je přirozená obnova lesa.

Zhruba polovinu sazenic škola pokrývá z vlastních zdrojů, zbytek musí nakoupit. „V příštích letech chceme navýšit vlastní produkci až na 1 milion kusů a pokrýt tak potřebu sazenic kompletně z vlastních zdrojů," uvedl Dobrovolný. Podnik chystá další modernizaci školek, která částečně už proběhla. Kromě navýšení kapacity novinky v produkci sazenic umožní kvalitnější výuku posluchačů MENDELU.

Hotová je už posluchárna, laboratoř, krytý výukový polygon, moderní fóliovníky s automatickou závlahou, aj. Obnovuje se i školkařská technika, příkladem je kompletní secí linka pro výrobu krytokořenných sazenic. Náklady na jeden vysazený strom včetně lidské práce a transportu vyjdou lesníky na zhruba 14 korun.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté stromy se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

FILIP VRÁNA