Oslavanští na vlastním příkladu ukazují kolegům z dalších zemědělských podniků, jak pečují o půdu a jaké technologie snižující vodní a větrnou erozi používají. Zapojili se do projektu Demonstrační farma a připravili několik seminářů na téma pěstování plodin s nízkou ochrannou funkcí. Po teorii jsou vždy do terénu a vše si ukazují přímo na polích.

close Zemědělci radí kolegům, jak bojovat s erozí info Zdroj: Eva Fruhwirtová zoom_in

Plodiny s nízkou ochrannou funkcí jsou především ty, které hůře odolávají erozi. Jedná se o širokořádkové plodiny jako je kukuřice, cukrová řepa, slunečnice. Běžná šířka řádku v kukuřici je sedmdesát pět centimetrů, což je velký prostor pro vodu, která může po dešti nabírat hlínu a dát půdu do pohybu. Jiné to je u obilovin, protože ty jsou sety nahusto a je mezi rostlinami menší prostor.

Na jednom z polí použili technologii osetí dráhy odstředivého odtoku. Do údolnice, do ktreé zatéká voda, naseli vojtěšku, aby na místě nevznikl potok.Vojtěška je vysoce protierozní, hustě setá, je to víceletá plodina a díky svému kořenovém systému zadrží srážky. Z obou stran pásu vojtěšky pak mají zasetou pšenici.

Eva Fruhwirtová