Dnešní společnost dle mého úsudku se utápí v mnohých nešvarech a nepravostech. Posuďte se mnou. Velice mně osobně trápí chování lidí kolegů v zaměstnání navzájem a nejvíce pak vzájemné chování lidí si blízkých. Například manželů, partnerů, nebo lidí žijících v jakémkoliv vztahu. Určitě mně dáte jako čtenáři za pravdu, že život bez problémů, menších či větších nikde není a neexistuje. Osobně v této věci nevidím naprosto žádný problém. Problém není to nešťastné co se nám právě přihodilo, ale nešťastný je jen a jenom náš postoj, naše řešení daného problému.

Nyní se skutečně zkusme všichni zamyslet sami nad sebou. Každý problém přestane být problémem, když ten kdo se cítí dotčený, nebo uražený vezme zdravý rozum do hrsti s ledovým klidem se posadí, bez jakéhokoliv zvyšování hlasu a dokonce všelijakých urážek si začne s druhou zúčastněnou stranou o problému povídat.

Přiznejme si jednu důležitou věc. Nikdo z nás nemá rád, když na něj někdo řve. Už ve škole jsme se učili, že každá akce budí reakci. Většinou, když na nás začne někdo jak se říká lidově hulákat, tak podle zmíněné akce a reakce začne se ozývat podobným tónem i ten protějšek.

Ilustrační foto. Proměnlivé počasí.
Aktuální fejeton Miroslava Čecha: Přečtěte si důvěrnou zprávu o počasí

Zalistujme všichni ve své paměti a uvidíme, že je tomu skutečně tak. Je třeba si velice silně uvědomit, že hrubostí, násilím a křikem se nic nevyřeší, spíše naopak. A navíc to co se stalo, když budeme sebevíc křičet a rozčilovat se se už nevrátí a nikterak nespraví. Pokud bychom si to vzali k srdci a vyzkoušeli si to všichni sami na sobě, velice záhy by jsme téměř všichni viděli, že problém není v té vzniklé situaci, ale problém je v nás, problém jsme my sami, my, kteří si říkáme lidé! Homo sapiens, neboli myslící tvor. Toť titul který nezýskáme nikdo ani na sebevyšší škole, ale který jsme dostali do vínku při narození a který bychom svým chováním měli každodenně od rána do večera obhajovat.

Nyní pojďme všichni společně nasednout do vrtulníku a vzneseme se trochu výše a podívejme se na daný problém se shora, trochu šířeji. Mám velice rád příměry, neboť na nich je možné mnohé věci vysvětlovat velmi jednoduše a lapidárně.

Dělník je schopen udělat velice dobrý výrobek, pokud k tomu má velmi kvalitní materiál. Kuchařka podobně uvaří lahodný oběd pokud k tomu má všechny kvalitní ingredience. Teď zpět k tomu, že vše souvisí se vším. Za krátký čas nás čekají volby.

Jak kvalitní „materiál“ má každý z nás jako volič, chce-li sestavit kvalitní parlament, vládu, či senát? Potažmo pojďme to otočit, když na ně nadáváme, není to náhodou vzorek nás všech. Nesouvisí s tím náhodou ono slušné a solidní chování, bez dohadování se, vzájemného osočování a urážení jednoho druhým.

Nedávno jsme to mohli všichni vidět ve věci konfliktu s Ruskem. Ano, to je přesně ta souvislost, když se neumíme chovat slušně mezi sebou, tak se to vše promítá i do souvislostí dokonce i mezinárodních problémů. Jako malí kluci s titulema před i za jménem se vztekají, osočují jeden druhého a řeší v afektu daný problém, k neprospěchu konkrétní věci. Při tom všem by jim mělo být jasné, že rozlité mléko zpět do sklenice už nedostanou, posílají si diplomaty tam a ti zase opačně. Namísto usednutí si za jednací stůl, věci si vyjasnit a zakončit problém smírně a dohodou! Napadá mně také nyní otázka, jak jsou tam vlastně tihle lidé důležití, potřební a prospěšní, když to půjde teď na obou stranách bez nich?

Vážené hlavy študované tam nahoře, vyzývám vás všechny, zkuste někdy jako to dělají obyčejní lidé, používat alespoň občas obyčejný selský rozum.

Miroslav Čech