Představitelé klubu navrhli Nadaci BJP Foundation uspořádat materiální sbírku. „Po konzultaci s personálem MOÚ jsme se rozhodli do této dobročinné akce zapojit. Cílem bylo vybrat deskové hry pro dětské onkologické pacienty, kteří na Klinice radiační onkologie podstupují ozařování,“ vysvětlilo vedení organizace. Žďárští fotbalisté hry z dodaného seznamu vybrali a pustili se i do sbírky dek, které při samotném ozařování děti mohou využít.

Nadace zápasníka Jiřího BJP Procházky byla velice poctěna, že mohla propojit dárce z FC Žďas Žďár nad Sázavou a nemocné děti.

Za poslání příspěvku moc děkujeme Lence Čechové z fotbalovému klubu a nadaci BJP Foundation MMA zápasníka Jiřího Procházky.