„Příprava a vzdělávání patří k profesnímu růstu každého vojáka. Současné rychle se měnící prostředí nás nutí reagovat na nově vznikající bezpečnostní hrozby. Armáda potřebuje zkušený a vycvičený personál, který neustále zvyšuje svoje teoretické znalosti i praktické dovednosti,“ zhodnotil armádní generál Aleš Opata.

Plukovnice gšt. Zuzana Kročová připomněla význam vzdělávání ve všech typech karierových kurzů, které připravuje Univerzita obrany a zdůraznila, že kurzy vyšších důstojníků a kurzy generálního štábu slouží nejen k získání dalšího potřebného vzdělání, ale jsou i významnou platformou pro předávání zkušeností získaných v praxi u vojenských útvarů do akademické sféry.

Nejlepšími účastníky 38. kurzu generálního štábu „brigádního generála Františka Moravce “ se stali podplukovníci gšt. Aleš Tesař a Miroslav Pohanka. Výborných studijních výsledků během 39. kurzu generálního štábu „armádního generála i. m. Karla Janouška“ dosáhli plukovníci gšt. Ladislav Stolárik a Jiří Adamec. Nejaktivnější přístup během studia kurzu vyšších důstojníků P1 prokázali majorka Jitka Opravilová a major Vít Přemyslovský. Majoři Aleš Štancl a Petr Šiler excelovali na kurzu vyšších důstojníků K1.

podplukovnice Vlastimila Cyprisová