Hornické slavnosti nabídly tradiční jarmark, k vidění byla historická vozidla a polní kuchyně od Veteran Vehicle Club Březník či technika hasičů. Kdo chtěl, mohl se vyfotografovat s živými sochami havířů, zhlédnout parkourové vystoupení nebo gastro show s Markétou Hrubešovou.

Vyhrávala dechová hudba Moraváci, vystoupila skupina ABBA revival i Kamelot s Romanem Horkým. Ukázky své činnosti představili zahrádkáři i chovatelé. Nechyběl program pro děti, jízdy historických mašinek spolku Hrbatá Máňa ani jízdy důlních vláčků na úzkorozchodné železnici Zastávka-Babice-Zbýšov.

Třicet let od ukončení těžby v Zastávce připomněla výstava fotografií v Regionálním informačním centru.

Tradičně se Hornické slavnosti ve stejném termínu konaly i v nedalekém Zbýšově. Podívejte se zde