O vítězích rozhodovala mezinárodní jury složena předních odborníků. Porotě pro soutěžící z oboru tuba předsedal Øystein Baadsvik, významný norský tubista. Předsednictví poroty pro lesní roh se někdejší děkan HF JAMU a hornista Jindřich Petráš.

„Letošní ročník byl výjimečný už jen tím, že jsme se za dodržení vysokých hygienických standardů mohli vrátit do reality, což znamená, že porotci i soutěžící mohli přijet ze všech kontinentů tedy z Jižní Ameriky, USA, Asie a celé Evropy,“ poznamenala prezidentka mimořádného hudebního klání profesorka Barbara Maria Willi. Naráží tak na skutečnost, že loňský ročník pandemie covidu zcela zhatila. Jak prezidentka Willi dodává, zúčastnění byli průběžně testovaní, valná většina očkovaná, všichni se prokazovali v systému ONT – očkování, negativní test či prodělaná nemoc.

Podle statutu soutěžní přehlídky do Brna zamířili hudebníci mladší 35 let, a to doslova z celého světa. Celkem se do letošního ročníku přihlásilo 38 hráčů na tubu a 59 hráčů na lesní roh. V prvně jmenovaném oboru získal první cenu a cena partnera soutěže Buffet Crampon maďarský tubista Richárd Bence Masa, jako druhý skončil Karl-Wilhelm Hultsch z Německa a třetí místo získal Španěl Miguel Osca. Z hornistů se na nejvyšší příčce umístil a cenu partnera soutěže Buffet Crampon obdržel Paweł Cal z Polska, který si z Brna zároveň odváží i Cenu festivalu Za poklady Broumovska, Druhé místo obsadila tuzemská hráčka na lesní roh Hana Sapáková, o třetí příčku se dělí Éva Lilla Fröschl z Maďarska a Sytske Pas z Norska. Byla udělena také dvě čestná uznání, jejichž nositeli jsou Achille Fait (Itálie) a Máté Harangozó (Maďarsko). Porota také udělala zvláštní cenu za vynikající klavírní doprovod Janě Goliášové, Evě Mackové a Coře Brückner-Irsen. Prvně jmenovaná je pedagožkou a proděkankou pořádající Hudební fakulty JAMU.

Hlavní program Dnů památek se ve Vyškově odehrál v sobotu v Zámecké zahradě.
Víte, jak skáče rytíř přes překážky? Odvážně kousky na koni bavily Vyškov

„Odhodlanost všech soutěžících i jejich mimořádné nasazení byly zřejmé, a tak hudební úroveň soutěže byla nevšední a vysoká,“ dodala prezidentka Willi, která je i děkankou fakulty organizující celou akci. Neobyčejnou kreativitu účastníků podle Willi dokládá i skutečnost, že finalisté si nastudovali skladbu pro tubu, kterou jeden z porotců Roland Szentpáli (Maďarsko) zkomponoval v 25 letech tedy zhruba ve věku všech soutěžících. Výherci soutěže k titulu laureáta získali tradiční výherní částky sto tisíc korun českých (1. cena), sedmdesát tisíc korun českých, (2. cena) a čtyřicet tisíc korun českých (3. cena). Pro vítěze v každém oboru byla také připravena zvláštní, výše uvedená cena partnera Buffet Crampon.

Luboš Mareček