Zahrada přiléhající k zámku v Kuřimi je příjemným a zajímavým místem s nevyužitým potenciálem. Základní škola DiviZna chce ve spolupráci se střední školou u učilištěm Kuřim, žáky, rodiči, studenty a sousedy oživit toto místo tak, aby lépe odpovídalo potřebám jeho návštěvníků. Kromě fyzických úprav, které vytvoří lepší podmínky pro hru, učení se v přírodě a relaxaci, chce DiviZna oživit zahradu také organizováním koncertů, divadelních představení, jarmarků a festivalů. Cílem je být věrni svému heslu a vytvořit místo, kde se lidé budou moci divit životu a světu a intenzivně ho tak prožívat a poznávat. Projekt byl podpořený částkou 100 000 korun.

V Jihomoravském kraji se dočkal podpory i projekt v Ratíškovicích v okrese Hodonín. Vladimíra Motlová chce spolu s členy Klubu přátel skautingu zvelebit místo na okraji obce - část břehu rybníku Hliník umožňující koupání. Členové klubu vybudují malé zázemí pro aktivity u vody a zlepší přístup do ní, upraví písečnou část místa a připraví materiály o jeho historii k výrobě informačního banneru. Zbudují jednoduchou převlékárnu, která zajistí soukromí pro převlečení, které tam teď úplně chybí. Přibydou lavičky se stolem pro posezení s pohledem přímo na prostor pláže s molem. S podporou obce a spolků členové klubu zlepší místo pro pokračování zavedených akcí a pro setkávání lidí. Projekt byl podpořený částkou 84 500 korun.

 Rodinné centrum Žirafa Bílovice, z.s. za pomoci dalších aktivních spoluobčanů plánuje upravit bývalou zahradu mateřské školky, která je již více než čtyřicet let bez údržby. Zahrada se nachází v blízkosti centra obce Bílovice nad Svitavou a je součástí objektu nově vzniklého Komunitního centra - místa k setkávání spolků a obyvatel obce Bílovice nad Svitavou. Plocha je silně zaplevelená náletovými dřevinami a terasovitá část je zanedbaná, nelze zde tedy realizovat téměř žádné venkovní aktivity. Kultivace zahrady umožní rozšíření fungování Komunitního centra, například přesun některých jeho aktivit do prostor zahrady, ale rovněž rozšíření spektra nabídky akcí pro širokou veřejnost, jako je například pořádání divadel, koncertů, bazárků či dětských dnů. Projekt byl podpořen částkou 70 000 korun.

HANA SEDLÁKOVÁ