„Tato doba je velice náročná pro každého z nás, ale co jiného by nás mělo spojit, než umění a hudba, která promlouvá ke všem univerzálním jazykem. Ať už jsme mladí nebo staří, všichni v závěru života budeme potřebovat pomoc druhých. O to víc si vážím lidí, kteří svou každodenní prací pomáhají pacientům na sklonku jejich života,“ říká Iva Bittová, díky které se bude moci koncert uskutečnit. Stejný názor sdílí i Jan Čižmář ze souboru Plaisirs de Musique, který koncert pořádá: „Velice si vážím toho, že Iva Bittová byla takto doslova na poslední chvíli ochotna zaskočit za naše nemocné hudebníky a podpořit tak záměr vybrat finanční prostředky pro Hospic sv. Alžběty. Věříme, že poselství hospicové péče má hluboký smysl.“ Koncert bude zároveň přenášen živě na Facebooku Hospice sv. Alžběty www.facebook.com/hospicbrno, takže navštívit koncert a přispět bude možné také virtuálně, tedy z pohodlí domova.

Hospic sv. Alžběty poskytuje v rámci lůžkového i domácího hospice ročně zdravotně sociální péči cca 400 nemocným na konci jejich pozemského života. „Doba adventu a vánoc je dobou vzájemného obdarování. Může tedy být i impulzem k tomu, abychom nejrůznější formou pomoci prokázali soucitnou službu těm, kteří prožívají těžkosti a utrpení,“ říká ředitel Hospice sv. Alžběty Josef Drbal.

Adventní koncert pro Hospic sv. Alžběty se uskuteční v pátek 3. prosince od osmi hodin večer v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Program bude složen z děl renesančních, barokních i soudobých skladatelů.

Vstupenky v hodnotě 250 nebo 150 korun je možné zakoupit v předprodeji Turistického informačního centra nebo přímo na místě. Upozorňujeme na nutnost dodržování aktuálních opatření dle epidemiologické situace.

Beatrix Křížová

Hospic svaté Alžběty, Brno