Roste v ní asi padesát tisíc konikleců velkokvětých a další ohrožené druhy, například černohlávek velkokvětý, dřín obecný, len tenkolistý nebo violka písečná. V rezervaci se začíná rozšiřovat také koniklec luční.

Kamenný vrch je jednou z mála typických stepních oblastí v republice. Rezervací byl vyhlášen v roce 1978 právě kvůli velkému množství konikleců, které tam rostou. Na dvanácti hektarech jich podle ekologů vykvétá kolem padesáti tisíc.