Chráněné bydlení Nosislav je pobytová služba, kde deset seniorů našlo domov a s pomocí asistentek se snaží zapojit do běžného života. Snahou domova je začlenění se do života v obci. Díky spolupráci s Mateřským centrum Nosislávek mají klientky možnost sdílení radosti a na chvilku se vrátit do dob, kdy vychovávaly své děti. Při společném tvoření, zpívání, pečení perníčků, mají možnost vzpomínat na dobu, kdy byly matky. Každá návštěva děti je vnesení radosti a otevření prostoru pro vzpomínky.  

 Organizátoři mají zájem uspořádat šest společných setkání. Snahou je klientky domova vtáhnout do aktivity tím, že pro děti připraví program, snaží se jim věnovat a zpětně dětem ukázat, že starat se o babičku či dědu, je přirozená součást života.