Vítání dětí se koná zpravidla čtyři krtá  ročně. Vzhledem k mimořádné situaci spojené s pandemií /SARS.CoV-2/ se letos zatím žádné vítání dětí neuskutečnilo. Nicméně všem rodičům dětí blahopřejeme a přejeme jim hodně radostných chvil při výchově dětí. Slavnostní vítání dětí se uskuteční v nejbližším možném termínu (prosinec 2020, případně leden či únor 2021) ve Společenském a kulturním centru, nám. Osvobození 902. Slavnostní projev pronese starosta Kuřimi,  děti drobné dárky jako upomínku na tento den.

Vítání dětí se mohou zúčastnit vedle rodičů a jejich dětí i další pozvaní hosté z řad nejbližších, ať již členů rodiny či přátel. Na konkrétní čas budou rodiče s dětmi v případě zájmu pozváni ve lhůtě 14 dnů před plánovaným termínem. Abychom mohli s rodiči při přípravě obřadu operativně komunikovat, prosíme rodiče dětí narozených od listopadu 2019 do října 2020 o potvrzení zájmu o účast na slavnostním vítání dětí a sdělení plánovaného počtu pozvaných hostů. Zájem potvrďte krátkou zprávou na e-mail: mrkosova@kurim.cz. Ve zprávě uveďte jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a plánovaný počet osob, které se za Vaši rodinu zúčastní.

LENKA KREJČOVÁ
vedoucí odboru správního a vnitřních věcí