Jedním z důvodů je podle mého názoru naprosto nevyhovující zázemí klubu - tedy absence moderního fotbalového stadionu. A zástupci města Brna nepociťují potřebu s tímto žalostným stavem něco udělat. Ba co víc, přes opakované sliby, že se čeká na rozhodnutí soudu o odblokování území pro výstavbu, radši plánují výstavbu bytů v lokalitě za Lužánkami. Ustavují odborné komise, které mají posloužit jako dýmová clona pro jejich dohody s developery a následnému kupčení s byty. A jestli se stadion někdy postaví, tak někde na okraji města.

Dovolím si oponovat této koncepci. Fotbal je fenomén s přesahem sportovní roviny. Jde o společenský fenomén, který může vychovávat mládež, reprezentovat město, přinést ekonomický profit místním podnikatelům atd. Fotbal v Brně sleduje a podporuje mnoho občanu z celé jižní Moravy. Na to je však v dnešní době zapotřebí moderní fotbalový stadion. Za Lužánkami jich v jisté době bylo hned několik špičkových - fotbalový/atletický, hokejový a plavecký. Což mělo zcela zřejmý dopad na kulturní a sportovní vyžití Brňanů, dopad na reprezentaci města Brna, jeho kredit a význam, naplňování vizí a cílů našeho jedinečného města. Výstavba bytů tento fenomén nemůže nahradit. Naopak si myslím, že dojde k jeho zničení.

Martin Hašek na brněnské lavičce.
Kouč Zbrojovky Hašek: Svůj úkol jsem nesplnil. Ševčík se stal nepoužitelným

Lužánky byly tradičním centrem sportovního vyžití Brňanů a lidí z širokého okolí, ne-li z celé jižní Moravy. Lužánky jsou sportovní fenomén, mají genius loci, který by měl být rozvíjen a tradice by měla být prohlubována. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že moderní fotbalové stadiony v centru měst mají daleko vyšší návštěvnost a přispívají k celkovému rozvoji města výrazněji, než stadiony na periferiích.

A dovoluji si tvrdit, že Brňané většinově chtějí zachovat sportovní účel Lužánek. Byty lze stavět kdekoli jinde. 

Proto žádám zastupitele města Brna, jménem široké veřejnosti, aby jste zahájili diskuzi o výstavbě nového fotbalového stadionu za Lužánkami. Existuje studie pana architekta Hrůši, na kterou se dá pohodlně navázat. Brněnské Koloseum by vhodně navázalo na tradici největších sportovních hal v republice, které stávaly za Lužánkami. Výstavba stadionu za Lužánkami by byl správný a ideální krok, jak nynější ostudu města vyřešit.