„Rotary působí ve více než 200 zemích, kde v 35 000 rotary klubech sdružuje 1,2 mil. členů – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z různých oborů. Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem „Service Above Self“ (Služba na prvním místě), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch druhých. Na základě etických principů a hodnot naplňují své ušlechtilé poslání – dělat svět lepším,“ vysvětluje Ing. Roman Šimek, člen Rotary klubu Hradec Králové, hlavní iniciátor koncertu.

Návštěvníci Charitativního koncertu si vyslechli v krásném prostředí Červeného kostela díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany a jiných známých velikánů v podání přední české mezzosopranistky Andrei Kalivodové a českého chlapeckého sboru BONI PUERI. Andrea Kalivodová působí jako sólistka Národního divadla Praha, kde ztvárňuje významné role operního repertoáru. Chlapecký sbor BONI PUERI patří k nejvýznamnějším evropským hudebním tělesům.

Při cestě do Brna měl bohužel autobus dopravující chlapecký sbor nehodu. Kvůli tomu začal koncert nakonec o hodinu později, než měl. „Jsme rádi, že se žádnému z chlapců nic nestalo. Všichni dorazili do Brna v pořádku a i bez předchozí zkoušky dopadl koncert na výbornou. Věříme, že i přes pozdější start se stal koncert pro všechny nezapomenutelným zážitkem,“ dodává se zatajeným dechem Jana Lexová, vedoucí úseku fundraisingu a vnějších vztahů Diakonie BETLÉM.

Cílem charitativního koncertu bylo získat finanční prostředky pro Diakonii BETLÉM na dokončení a dovybavení Odstrčilovy vily v Kloboukách u Brna, což se podařilo vybranou částkou 221 250 Kč. Tento obnos byl formou šeku předán v samém závěru večera řediteli Diakonie BETLÉM Petru Hejlovi. „V Odstrčilově vile poskytujeme odlehčovací službu. Odlehčovací péče je pomoc rodinám dlouhodobě pečujícím o své blízké, kdy my jako organizace poskytneme ubytování a péči pečované osobě. Její rodina tak získá tolik vzácný čas pro sebe k nabrání nových sil,“ uvádí Petr Hejl. „Rád bych poděkoval Rotary klubu Valtice-Břeclav, Rotary klubu Brno, Rotary klubu Brno City, Rotary klubu Hradec Králové, Inner Wheel Morava a všem dalším organizátorům koncertu za jejich práci, díky níž se pro Diakonii podařilo získat tuto krásnou částku,“ dodává Petr Hejl závěrem.

Michal Hájek

Diakonie CČE - středisko BETLÉM