V předchozích letech se jednalo o klání celonárodního charakteru s mezinárodní účastí. Do soutěže se přihlásila družstva žáků krajských zdravotnických škol, která předvedla před odbornou porotou své schopnosti a nabyté znalosti v modelových situacích, jež prověřovaly jejich míru profesionality.

close Druhý ročník Krajské soutěže v první pomoci se konal 15. června v dopoledních hodinách v Brně. info Zdroj: pořadatelé zoom_in Druhý ročník Krajské soutěže v první pomoci se konal 15. června v dopoledních hodinách v Brně. Jako hosté se zúčastnili i vybraní žáci ze Střední zdravotnické školy Trenčín. Mezi zapojenými žáky škol z Brna, Blanska, Vyškova, Břeclavi, Kyjova a Trenčína panovala vstřícná, pohodová, a přesto soutěžní atmosféra.

Zúčastnění si museli poradit se situacemi z běžného života, například s důsledky úrazu elektrickým proudem, řeznými poraněními či nehodou na silnici. K věrohodnosti přispěly i výborné výkony maskovaných modelů, tedy žáků pořádající školy. Jednotlivá stanoviště byla umístěna na hřišti v areálu školy, na Špilberku, na Obilním trhu a v Music Lab JAMU.

Průběhu soutěže zejména na volném prostranství na Špilberku a Obilním trhu přihlíželi kolemjdoucí, kteří se zájmem sledovali počínání zúčastněných, hovořili se žáky a s organizátory. Výkony soutěžících družstev hodnotila odborná komise složená z brněnských lékařů a odborníků ve zdravotnictví.

Krajská soutěž první pomoci byla slavnostně zakončena na SZŠ Brno, Jaselská vyhlášením výsledků a závěrečným proslovem paní ředitelky školy Zuzany Číkové.

Všichni soutěžící byli oceněni a odvezli si do svých domovů kromě dobré nálady, cen i příslib zorganizování soutěže i v příštím roce.

Romana Dvořáková