Tradiční sokolská akce, která je součástí Evropského týdnu pohybu, a proto se každoročně koná poslední týden v září, má za cíl letos představit všem, kdo do více než 180 otevřených sokoloven do 30. září přijdou, nářadí, na kterém se v sokolovnách cvičí. Tématu se ujali i střeličtí sokolové a připravili ukázku nářadí ve své sokolovně. Pod dohledem místních cvičitelů a trenérů si mohli zájemci jednotlivá nářadí i vyzkoušet.

Kruhy, kladinu a trampolínu asi každý zná. Kromě toho byl připraven i gymnastický airtrack – speciální nafukovací žíněnka nejen pro cvičení gymnastických prvků, který byl v obležení dětí. Po obvodu celé tělocvičny bylo připraveno 10 kvízových otázek na názvy cvičení a nářadí. Doplněny byly také sportovními otázkami.

Líšeňské hody nabídly krásnou podívanou i bohatý program.
Ohlédnutí za parádními Líšeňskými hody: Krásný průvod i koncert Čechomoru

Všechny odpovědi i dosažené výkony se zaznamenávaly do soutěžní kartičky, kterou po vyplnění děti odevzdaly organizátorům. Za splnění všech disciplín a správné odpovědi v kvízu dostaly nejrůznější odměny. Ve Střelicích u Brna navíc všichni účastníci obdrželi dřevěnou medaili s datem akce, vyobrazenými kruhy a koněm s logem Sokola.

Poprvé se na Sokol spolu v pohybu ve Střelicích objevily káry. Jejich zápůjčku umožnila dotace ze Sokolské župy Jana Máchala, která ji zase získala od Jihomoravského kraje. Pro malé i velké to bylo příjemným zpestřením a na jízdu se tvořila fronta.

Součástí akce byly i dvě disciplíny Sokolského odznaku zdatnosti, které se hodnotily zvlášť. Aby byly výkony porovnatelné, byly děti rozděleny podle věku do několika kategorií. V každé z nich pak byli vyhlášení tři nejlepší soutěžící, kteří dostali malé poháry. Na těch, kteří se na prvních příčkách neumístili, bylo vidět zklamání. Nejčastějšími slovy útěchy byly ty o potřebě do příštího ročníku více potrénovat. Zkrátka i nadále naplňovat Tyršovo heslo „Tužme se!“

Jiří Reichl