Jsme však s nimi i jejich rodinami v pravidelném kontaktu. Hlavně v prvních dnech opatření jsme jim byli velkou oporou, především při zajištění roušek a péče v domácnosti.

Pečovatelky v terénu zvládají vykonávat svou obtížnou práci navzdory tomu, že jsou „zarouškované“ a musí cestovat hromadnou dopravou, aby se ke klientům dostaly. Snaží se klienty i jejich rodiny uklidňovat a povzbuzovat.

Služby chráněných bydlení jsou uzavřeny návštěvám, museli jsme změnit nastavení provozu, protože klienti nemohou docházet do práce, dílen nebo denních center. To také vyžaduje zajištění větší asistence a přípravu programu, který by jim krátil volnou chvíli. Jak se nám to daří v jednom z našich chráněných bydlení, je popsáno na následujících řádcích.

Službu Chráněného bydlení Nosislav využívají v tomto okamžiku důchodci a lidé s chronickým onemocněním. V současné situaci jsou stále pod tlakem informací o tom, jak právě oni jsou ti, kteří mohou být koronavirem nejvíc ohroženi. Snahou pracovnic v těchto dnech je zmírnit co nejvíce pocit osamělosti a izolace, který na ně dopadá.

Veškeré aktivity se konají v malých skupinkách nebo individuálně. Klientky se ale velice rychle naučily používat technické vymoženosti. A díky pečovatelkám tak udržují pravidelný kontakt s rodinami prostřednictvím videohovorů.

Je příjemné sledovat, jak se i tato generace spřátelila s technikou. Po každém videohovoru naše klientky pookřejí. Pozitivum těchto hovorů navíc je, že díky technice se mnozí klienti podívají do domácnosti svých blízkých, kde už léta nebo vůbec nikdy nebyli.

Prababička tak má možnost podívat se do nového pokoje své pravnučky. Vidí dům, o kterém jí vnučka vyprávěla, že ho staví. Díky technice jí dcera může ukázat na zahradě květiny, které tam kvetou a jsou to ty, co tam sázela ještě ona.

Klientky se tak přestávají techniky bát, naopak se těší na každé takové setkání. Mnohé si vzpomínají na další známé a chtějí, ať je pracovnice v té „krabičce“ vyhledají.

V rámci aktivizačních činností, každý klient vyrobil přání, které pak poslal někomu blízkému. Podařilo se tak, že žena, která léta nebyla v kontaktu se svým bratrem, mu poslala vlastnoručně vyrobené přání. Následně pak měla velkou radost, když jí po pár dnech bratr zavolal.

Snažíme se o to, aby u nás klient neměl pocit, že je osamělý a hledáme nové možnosti. Připravujeme aktivity, které jim udělají radost. S klienty trávíme čas na zahradě, ale i v kuchyni. Chodíme s nimi na procházky po zahradě a snažíme se je dostat z pokojů a tím minimalizovat pocit uzavření.

HANA PRCHALOVÁ
vedoucí Chráněného bydlení Nosislav