Za kliku dveří Střediska volného času Horizont v Ivančicích vzal Mikuláš, následovali ho andělé a pak i čerti s hořícími pochodněmi. Vyšli vstříc dětem a rodičům, kteří už na ně čekali na ulicích. První zastavení bylo u domova pro seniory. Pod okny zamávali, pozdravili a andělé nazdobili stromeček před domovem. Vyrazili na dvouhodinovou obchůzku po městě. Nejen ti nejmenší na mikulášský průvod mávali z oken, přidali se i ti velcí a starší. „Třicet let pořádáme Mikulášský program na náměstí, ale letos jsme z důvodů vládních opatření vymysleli průvod po městě. Nechtěli jsme na tuto krásnou tradici zcela rezignovat,“ popsala ředitelka Střeiska volného času Horizont Jana Heřmanová. Její spolupracovníci vytipovali po Ivančicích šest stromečků a pro ně vyrobili v dřevařské dílně vánoční ozdoby. Některé ozdobila při průvodu městem nebeská družina. Jako například ten, který roste pod okny domova pro seniory.

Mikuláš přijel i do sousedních Oslavan. U Domova dětí a mládeže nezvykle živo. Na projížďku po městě se připravoval Mikuláš s andělem a čertem. Pohodlně se usadili na povoze taženém koňmi. Ještě než vyrazili, přišlo za nimi několik dětí, aby se přiznalo ke svým drobným hříchům. Mikuláš je povzbudil a udělil cenné rady. Průvod přilákal malé i velké do ulic. Po cestě domů ještě rodiče s dětmi zavítali k betlému, který stojí u budovy městského úřadu.

EVA FRUHWIRTOVÁ