Brigády patří  k létu. Řada lidí každoročně věnuje kousek prázdnin pomoci cenným přírodním lokalitám. Zejména louky se totiž bez pravidelné péče neobejdou, pokud chceme, aby byly stále plné květin a motýlů, je třeba je alespoň jednou za rok ve vhodném termínu posekat – s ohledem na hmyz nikoli naráz, ale po částech – a posekanou hmotu odklidit. Proto patří velký dík všem, kdo alespoň na pár dní vezmou do rukou kosy, hrábě, vidle, plachty a přijdou pomoci.

Ta možnost s koncem prázdnin nekončí. I na září jsou připraveny velké tradiční brigády, kam lze dorazit. Krom pomoci dobré věci jde vždy i o setkání s řadou zajímavých, stejně naladěných lidí a pro leckoho o poznání nových pozoruhodných míst. Na jihu Moravy mohou pomáhat lidé nedaleko Slavkova u Brna.

O víkendu 12. – 13. září se uskuteční „Víkend pro přírodu“ v Němčanech nedaleko Slavkova u Brna, v evropsky významné lokalitě Volkramy. Akci pořádá ČSOP Hořepník, bližší informace podá zájemcům Jaroslav Podhorný na e-mailu horepnik_csop@centrum.cz nebo telefonu 776 799 288.

A pokud termín nevyhovuje či je to pro vás moc daleko, a přesto byste chtěli pomoci: Najděte si pozemkový spolek, který působí ve vašem okolí nebo v oblasti vašemu srdci blízké a nabídněte mu individuálně pomoc. Adresář pozemkových spolků naleznete na www.csop.cz/pozemkovespolky. A nebo sledujte facebookový profil Pozemkové spolky, kde se nabídky různých brigád (dobrovolnických i placených) na pomoc přírodě objevují průběžně po celý rok.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice více jak šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí. Právě z grantu MŽP je zajišťována i organizace řady dobrovolnických akcí.

JAN MORAVEC

Český svaz ochránců přírody