Jarní výsadba obou dřevin proběhne na ploše revitalizovaného palouku U Jezírka mezi Soběšicemi a Útěchovem. Celkem na jaře lesníci vysadí 700 těchto orientálních sazenic. S výsadbou bude pomáhat i organizace Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání, které zde působí.

„Změněné přírodní podmínky vlivem klimatické změny dávají příležitost k uplatnění i suchu odolným listnáčům. V minulých letech již proběhly výsadby jižních druhů dubu. Nyní přicházíme s dalším perspektivním záměrem," uvedl vedoucí oddělení rozvoje a pedagogiky ŠLP Křtiny Lumír Dobrovolný s tím, že na podzim ve stejném místě ještě přibydou cedry a sekvojovce.

Pestrokřídlec podražcový.
Motýlů ubývá. Na vině je hlavně automobilová doprava a průmysl, tvrdí vědci

Lesy Mendelovy univerzity severně od Brna jsou proslulé svojí nadprůměrnou druhovou pestrostí. Kromě širokého spektra domácích druhů je zde zastoupena i řada cizokrajných dřevin. Některé se v daných podmínkách v dlouhodobém měřítku již osvědčily natolik, že jsou považovány za zdomácnělé, jiné na svoji příležitost teprve čekají. „Typickým příkladem zdomácnělé a provozně běžně využívané dřeviny je severoamerická douglaska tisolistá, která je v porovnání s domácími druhy jehličnanů odolnější vůči suchu i kůrovci a dosahuje také vyšší produkce," uvedl Dobrovolný s tím, že produkční možnosti lesů na sever od Brna nejlépe vystihuje arboretum Křtiny s více jak 800 druhy lesních dřevin z celého světa. Letos bude pro veřejnost otevřené zřejmě od 22. května, každou sobotu a neděli.

MENDELU pomáhá farmářům v Zambii
OBRAZEM: Odborníci z Mendelovy univerzity v Brně pomáhají farmářům z Afriky

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Lesní pozemky MENDELU mají rozlohu 10 205 ha a vytváří souvislý komplex bezprostředně navazující na severní okraj moravské metropole až k městu Blansku. Lesy se nacházejí v nadmořské výšce 210 až 574 metrů a vyznačují se značnou pestrostí přírodních podmínek, která předurčila zřízení výukového pracoviště univerzity. Aktuálně převažují listnaté dřeviny se zastoupením kolem 65 procent a jejich podíl v posledních letech roste.

FILIP VRÁNA