Taková zima je zejména za okny romantická, zvláště pak, kdy jsme si v posledních letech bílé krásy příliš neužili.

Pro řidiče to žel až tak neplatí.

Pavel Kyselák